23 i 24 maja br. w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie odbyły się bezpłatne szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy, realizowane w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Miasta Krakowa. 

Szkolenia poprowadzili: mec. Katarzyna Gumula-Kubicka, mec. Tomasz Kaszucki z Rzeszowa oraz Iwona Siekierska. Łącznie odwiedziło nas niemal 80 pracodawców i pracowników krakowskich urzędów, instytucji oraz sektora prywatnego.

Spotkanie dedykowane pracownikom otworzyła Monika Frenkiel, Pełnomocniczka Wojewody Małopolskiego ds. Równego Traktowania, mocno zaangażowana w działania równościowe, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz prawa kobiet. 

Mamy coraz bardziej różnorodne środowiska pracy. Różnorodność z punktu widzenia pracodawcy jest pożądana, bo takie zespoły pracują lepiej, ale też wymaga wypracowania pewnych zasad współpracy – wyjaśnia Monika Frenkiel – Pochodzimy z różnych środowisk, mamy różną wrażliwość. To, co jeszcze kiedyś było uznawane za „dobre, nastawione na efekty zarządzanie” dziś bywa odbierane jako zachowania przemocowe, coś, co dla jednych jest komplementem, dla innych będzie już molestowaniem. Wiedza, jak stawiać granice, jak się komunikować, jak tworzyć przyjazną atmosferę w pracy jest niezbędna. Na szczęście pracodawcy coraz bardziej sobie z tego zdają sprawę, i nie ograniczają się tylko do tego, do czego zobowiązuje ich prawo, czyli napisania procedury antymobbingowej, ale też szkolą pracowników i kadrę kierowniczą, poddają procedury ewaluacji, korzystają z pomocy specjalistów przy ich tworzeniu, tworzą wewnętrzne standardy komunikacji.

Przebieg przemocy w dużej mierze zależy od otoczenia, które może w szybkim czasie zatrzymać agresję w miejscu pracy, nie dopuszczając do jej eskalacji – dodaje Iwona Siekierska, prezeska Fundacji Start Tango, organizatora szkoleń – W przypadku pojawienia się przemocy w miejscu pracy zwykle skupiamy się na działaniach z udziałem obu stron konfliktu, pomijając zespół pracowników, co jest dużym błędem. 

Ich niedoinformowanie, brak otwartej komunikacji sprawiają, że pojawiają się plotki, pomówienia, wykluczenie, co nakręca spiralę nienawiści w miejscu pracy, czasami skierowaną w niewłaściwą stronę. Działania ukierunkowane na edukację zespołu pracowników w ww. zakresie i uwzględnienie ich w zapisach obowiązujących w miejscu pracy procedur mogą przynieść zaskakujące rezultaty – podkreśla Iwona Siekierska. 

W przypadku zjawiska mobbingu, przemocy fizycznej, psychicznej a także molestowania lub molestowania seksualnego w miejscu pracy istotną kwestią jest wniesienie sprzeciwu wobec niepożądanego zachowania, kierowanego zarówno do sprawcy przemocy, jak i pracodawcy – podkreśla mec. Tomasz Kaszucki z Rzeszowa, będący prelegentem szkolenia, dedykowanemu pracownikom – Wniesienie takiego sprzeciwu, już we wczesnym etapie przemocy może zastopować działania sprawcy i być skutecznym materiałem dowodowym w ewentualnym procesie sądowym oraz umożliwić podjęcie stosownych działań względem sprawcy przez pracodawcę, którego obowiązkiem jest reakcja na tego typu zgłoszenia. 

Dużą rolę w zapobieganiu przemocy i zwalczaniu jej skutków pełnią także managerowie i specjaliści HR, do których obowiązków należy egzekwowanie zapisów procedur i polityk antymobbingowych obowiązujących w miejscu pracy – dodaje mecenas Katarzyna Gumula-Kubicka. – Dobrze byłoby, aby w takich dokumentach promowano pozasądowe metody rozwiązywania sporów np. w formie negocjacji jak i mediacji, najlepiej z udziałem zewnętrznego mediatora, gwarantującego bezstronność i dającego poczucie bezpieczeństwa osobie poszkodowanej lub/i adwokata, który zagwarantuje poprawność i zgodność z prawem sporządzonej ugody. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i zaangażowanie, mamy nadzieję, że Kraków stanie się inkubatorem zmian w kwestii przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy, a inne miasta pójdą w nasze ślady! To, że przemoc istnieje, to już wiemy. Teraz warto zastanowić się, jak możemy jej REALNIE zapobiegać. 

Fot. Fundacja Start Tango, Katarzyna Jamróz