’Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy w środowisku pracy?’ to nowy projekt Fundacji Start Tango, którego celem jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat skutecznego przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy oraz wyznaczanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia przyjaznych miejsc pracy. 

W ramach projektu odbędą się dwa spotkania dedykowane pracownikom i pracodawcom. O terminach poinformujemy wkrótce. 

Zadanie publiczne, realizowane w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego finansowane jest ze środków Miasta Krakowa.