Krakowska Fundacja Start Tango startuje z pilotażowym projektem Kompendium Wiedzy na temat przemocy w środowisku pracy. Prawo Pracy. W ramach działań powstanie publikacja online oraz zostanie zorganizowane spotkanie połączone z dyskusją na ww temat, dedykowane Mieszkańcom Krakowa w tym społecznie odpowiedzialnym pracodawcom.

Zależy nam na tym, aby Kraków stał się inkubatorem dobrych zmian w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy, a inne miasta Polski poszły w nasze ślady – mówi Iwona Siekierska prezeska fundacji. –  Nikt z nas nie jest gotowy na przemoc, każdy ma nadzieję, że nigdy jej nie doświadczy i że jest wystarczająco silny, aby w przypadku pojawienia się przemocy, móc jej się skutecznie przeciwstawić. Niestety w dzisiejszych czasach przemoc jest zjawiskiem powszechnym i dlatego niezbędna jest edukacja w tym zakresie tak, aby wiedzieć co zrobić i do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli zetkniemy się z agresją ze strony współpracowników, podwładnego, przełożonego, klienta lub konkurencji, bo przemoc może dotknąć każdego z nas w najmniej spodziewanym momencie. Mamy nadzieję, że niniejszy projekt przybliży zainteresowanym wiedzę dotyczącą prawa pracy oraz pomoże poszkodowanym odzyskać sprawczość. Naszym celem jest to, aby pokazać, jak w realny i bezpieczny dla siebie sposób możemy przeciwstawić się przemocy w środowisku pracy w oparciu o realia polskiego prawa.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. Partnerem jest Miasto Kraków.