29 listopada 2022r. w Pawilonie Wyspiańskiego Krakowie w ramach miejskiego programu 16 dni Przeciw Przemocy pod parasolem 'Krakowianki’ odbyła się dyskusja poświęcona przemocy wobec Kobiet w środowisku pracy.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Nina Gabryś Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej, dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK, Joanna Jałocha, v-ce prezeska Fundacji #SayStop, Małgorzata Bartkowska, członkini Loży Kobiet Biznesu IPH, przedsiębiorczyni oraz prezydentka Klubu Soroptimist International w Krakowie, adw. Katarzyna Gumula-Kubicka, Agnieszka Grün-Kierzkowska trenerka, coachka, mentorka i specjalistka CSR Poczta Polska, Aleksandra Mika v-ce President of Product Management & Digital Transformation First Advatage, Monika Frenkiel specjalistka ds. Komunikacji Marek Własnych  Kraków5020 Sp.z o.o. oraz dr Sławomir Dorocki, prezentujący wyniki opracowanego na tę okoliczność raportu dot. przemocy wobec Kobiet w środowisku pracy, którego premiera odbędzie się w grudniu br. – Cieszymy się, że to właśnie w Krakowie przełamujemy tematy tabu, jakimi niewątpliwie są przemoc zawodowa i nieuczciwa konkurencja – mówi Iwona Siekierska prezeska Fundacji Start Tango. – Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie będzie punktem wyjścia do wypracowania rekomendacji w zakresie realnej pomocy osobom poszkodowanym przemocą w środowisku pracy oraz zainspiruje pozostałe regiony Polski do skutecznego przeciwdziałania przemocy.

Zadanie publiczne realizowane w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego finansowane było ze środków Miasta Krakowa.