1 października br. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu, którego celem jest m.in. edukacja w zakresie przemocy wobec Kobiet w środowisku pracy. W ramach działań zostanie zorganizowana dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości w oparciu o przygotowany raport, szczegółowo diagnozujący postawy i potrzeby Mieszkanek Krakowa w ww zakresie.

Projekt z założenia ma być punktem wyjścia do wypracowania rekomendacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy w oparciu o realne potrzeby Krakowianek oraz działań, dzięki którym Kobiety odzyskają sprawczość i będą mogły przeciwstawić się przemocy w bezpieczny dla nich sposób. 

Szczegółowe informacje na temat daty, miejsca wydarzenia oraz prelegentów opublikujemy wkrótce. Mamy nadzieję, że Kraków stanie się wyznacznikiem dobrych praktyk w zakresie realnego przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy, a inne miasta pójdą w nasze ślady.

Zadanie publiczne, realizowane w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego finansowane jest ze środków Miasta Krakowa.