Przemoc w miejscu pracy przybiera różne formy. Czasami bywa tak, że działania eskalują i można zakwalifikować je jako przestępstwo np. kiedy druga strona zniesławia nas publicznie, nęka nas i naszą rodzinę, stosuje szantaż, podszywa się pod nas w Internecie rozsyłając fejkowe filmy, konwersacje lub wiadomości niszczące naszą wiarygodność, zastrasza świadków w toczącym się postępowaniu sądowym, podżega do powyższych czynności swoich sympatyków lub z ich pomocą znęca się nad nami, wypełniając znamiona kilku przestępstw jednocześnie. 

Czasami także to my, z ofiary stajemy się sprawcami, kiedy bronimy się przed przemocą w nieumiejętny sposób, przekraczamy zakres obrony koniecznej lub publikujemy w sieci opis danego wydarzenia, używając do tego nieodpowiednich słów np. określając zachowanie sprawcy jako przemocowe, co może być dla niego zniesławiające i grozić skazaniem z tytułu art. 212 kk. 

~ Iwona Siekierska Fundacja Start Tango

Czasami także to my, z ofiary stajemy się sprawcami, kiedy bronimy się przed przemocą w nieumiejętny sposób, przekraczamy zakres obrony koniecznej lub publikujemy w sieci opis danego wydarzenia, używając do tego nieodpowiednich słów np. określając zachowanie sprawcy jako przemocowe, co może być dla niego zniesławiające i grozić skazaniem z tytułu art. 212 kk. 

Kiedy ww. zachowania mogą wypełniać znamiona przestępstwa? Czy i kiedy warto zgłaszać przemocowe działania w ramach prawa karnego? Jak z ofiary nie stać się sprawcą? O tym przeczytacie w niniejszej publikacji, pisanej z punktu widzenia osoby poszkodowanej, w której przedstawiliśmy wybrane paragrafy prawa karnego w aspekcie przemocy w środowisku pracy. 

Mamy nadzieję, że Miasto Kraków, na terenie którego powstał nasz projekt stanie się inkubatorem dobrych zmian w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy, a inne rejony Polski pójdą w nasze ślady.

Publikacja powstała w ramach projektu Prawne aspekty przemocy w środowisku pracy. Prawo karne. Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa. Partnerem jest Miasto Kraków. Projekt realizowany w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego. 

Publikacja jest nieodpłatna, chroniona prawami autorskimi. Rozpowszechnianie niniejszej publikacji oraz wykorzystanie treści w ramach prawa cytatu jest możliwe wraz z podaniem źródła: ’Prawo karnePrawne aspekty przemocy w środowisku pracy. Autorka Iwona Siekierska. Współpraca merytoryczna: mec. Katarzyna Gumula-Kubicka, Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks, Wydawca Fundacja Start Tango, Kraków 15 maja 2023′.