zapraszamy na spotkania :jak przeciwdziałać przemocy w środowisku pracy? Kraków Zabłocie 22, 25 kwietnia o godz. 17.00 oraz 27 kwietnia o godz. 10.00.

Zależy nam, aby Kraków stał się inicjatorem dobrych zmian w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy. Chcemy stworzyć sieć przedstawicieli urzędów, instytucji, sektora nauki i biznesu zainteresowanych wypracowaniem rekomendacji w zakresie prewencji oraz skutecznej pomocy osobom poszkodowanym. Działamy w odpowiedzialny sposób, zachęcając do mediacji i polubownego rozwiązywania sporów, w trosce o pracowników i pracodawców. 

W najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 17.00 w Klastrze Innowacji Społecznej w Krakowie (Zabłocie 22) organizujemy bezpłatne szkolenie połączone z dyskusją, dedykowane pracodawcom, na które zapraszamy kadrę kierowniczą. 

27 kwietnia o godz. 10.00 w tym samym miejscu odbędzie się szkolenie, dedykowane pracownikom.

Spotkania odbywają się w ramach zadanie publicznego ‘Jak przeciwdziałać przemocy w środowisku pracy’, realizowanego w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego, finansowanego ze środków Miasta Krakowa. 

Na życzenie wystawiamy certyfikaty uczestnictwa, w ramach działań antymobbingowych. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tworzenie miejsc pracy, przyjaznych pracownikom. 

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem fundacja@fundacjastarttango.pl