Jakie działania Urząd Miasta Łodzi podejmuje na rzecz osób poszkodowanych przemocą w środowisku pracy? O to zapytaliśmy Elizę Gaust, Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania

Zacznijmy od pracowników Urzędu Miasta Łodzi, których chronią zapisy w regulaminie pracy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu. Dodatkowo obecnie pracujemy nad Planem Równości Płci, który zacznie funkcjonować od października 2023 r.

W przypadku doświadczenia przemocy, każdy pracownik urzędu, bez względu na płeć może skorzystać z dostępnych procedur i zgłosić przemoc do specjalnie powoływanej na tę okoliczność bezstronnej komisji, która wskazuje możliwe drogi rozwiązania skargi. Na pomoc mogą liczyć także urzędnicy, którzy doświadczyli sytuacji nie będącej mobbingiem z prawnego punktu widzenia. Często w takich przypadkach prowadzimy mediacje, dzięki którym zwaśnione strony mogą zawrzeć satysfakcjonujący kompromis, rozwiązujący dany problem. 

Jaką pomoc oferujecie mieszkańcom Miasta Łodzi? 

W Łodzi funkcjonuje całodobowy telefon dedykowany stricte ofiarom przemocy (bez względu na formę) oraz świadkom, dostępny 7 dni w tygodniu. Przypadki można zgłaszać anonimowo, bezpłatnie, przez całą dobę (0-800-112-800). 

Osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego, także w zakresie przemocy w środowisku pracy umożliwiamy kontakt z telefonem zaufania, prowadzonym przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej. Numer 19 288 jest numerem bezpłatnym, czynnym całodobowo w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 8.00-20.00 (w dni powszednie). Drugi numer (42 630 11 02) czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

W ramach przeciwdziałania przemocy, także w środowisku pracy mieszkańcy i mieszkanki naszego Miasta mogą skorzystać z bezpłatnych punktów pomocy prawnej, prowadzonych w ramach Funduszu Sprawiedliwości, w sytuacji, kiedy nie stać ich na poniesienie kosztów odpłatnego prawnika. Do dyspozycji Mieszkańców Łodzi pozostaje 27 punktów, które działają od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Zapisy zainteresowanych przyjmowane są pod nr telefonu 42 638 44 44. 

Dużą rolę w przeciwdziałaniu przemocy odgrywają organizacje pozarządowe, oferujące dodatkowe wsparcie poszkodowanym, działające m.in. dzięki dotacjom miejskim. Ich działania stanowią dla nas wartość priorytetową. 

Gdzie mieszkańcy mogą znaleźć niezbędne informacje na temat możliwych form wsparcia? 

Na stronie łódzkiego MOPS-u w zakładce ‘Pomoc Społeczna’ znajduje się wykaz miejsc, telefonów i innych forma wsparcia osobom poszkodowanym przemocą, także w środowisku pracy. To właśnie tam zainteresowani znajdą wszelkie, potrzebne informacje. 

Dziękujemy za wywiad.