Zależy nam na tym, aby z naszymi projektami dotrzeć do jak największej ilości osób poszkodowanych przemocą w środowisku oraz w realny sposób pomóc im odzyskać sprawczość! Więcej o tym, co robimy przeczytacie na: