Zwróciliśmy się do Prezydentów Miast Wojewódzkich z zapytaniem, czy mogą pomóc nam w dotarciu do osób poszkodowanych przemocą w środowisku pracy. Urząd Miasta Torunia podjął aktywność w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy i umieścił informacje o naszych publikacjach z zakresu prawa karnego i prawa pracy* na stronie http://orbitorun.pl

Od dzisiaj także Mieszkańcy Torunia mają dostęp do wiedzy, która może pomóc odzyskać sprawczość i przeciwstawić się przemocy w bezpieczny dla nich sposób. 

Serdecznie dziękujemy Prezydentowi oraz Urzędowi Miasta Torunia za wsparcie!

*Publikacje, realizowane w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego powstały
w ramach zadań publicznych finansowanych/współfinansowanych ze środków Miasta Krakowa. Partnerem było Miasto Kraków.