Zwróciliśmy się do Prezydentów Miast Wojewódzkich z zapytaniem, czy mogą pomóc nam w dotarciu do osób poszkodowanych przemocą w środowisku pracy. 

Bartosz Kamiński, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami zareagował błyskawicznie. Informacja o naszych publikacjach* z zakresu prawa karnego i prawa pracy została umieszczona w serwisie https://ngo.olsztyn.eu i dodatkowo wysłana wewnętrzną pocztą Urzędu do wszystkich Pracowników. 

Panie Pełnomocniku, serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że dzięki Pana zaangażowaniu także Mieszkańcy Olsztyna odzyskają sprawczość i będą mogli przeciwstawić się przemocy w bezpieczny dla nich sposób. 

*Publikacje, realizowane w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego powstały w ramach zadań publicznych finansowanych/współfinansowanych ze środków Miasta Krakowa. Partnerem było Miasto Kraków.