W jaki sposób Rzeszów wspiera osoby poszkodowane przemocą w środowisku pracy także w zakresie prawa karnego? O to zapytałam Agnieszkę Siuśtę, Kierowniczkę Referatu do spraw Dodatków Energetycznych, Programów Zdrowotnych i Świadczeń oraz Rafała Żuczka, zajmującego się nieodpłatną pomocą prawną w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa

W ramach pomocy realizujemy przede wszystkim działania zlecone ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. W chwili obecnej w Rzeszowie funkcjonuje sześć takich punktów, w różnych częściach Miasta (trzy punkty funkcjonują w centrum Miasta, a trzy na wybranych większych osiedlach Miasta). 

Godziny pracy punktów są dostosowane do potrzeb mieszkańców, więc nie ograniczamy się do standardowych godzin pracy urzędów, jeden z punktów jest czynny do godz. 20.00, inny w soboty do godz. 16.00. 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? 

Każdy kto, złoży oświadczenie, że nie stać go na korzystanie z odpłatnej pomocy prawnej i poda swoje dane osobowe. Termin spotkania można umówić bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rzeszowa, za pomocą infolinii lub poczty elektronicznej.

Osoba potrzebująca pomocy uzyska informacje m.in. w zakresie mediacji, złożenia sprawy do sądu lub wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa oraz dowie się, co musi zrobić, aby zostać zwolnionym od kosztów sądowych. Pomoc kończy się na etapie reprezentacji w sądzie. Prawnicy nie mogą reprezentować osób, którym udzielają pomocy, w sądzie.

Mieszkańcy początkowo sceptycznie podchodzili do funkcjonowania punktów pomocy prawnej, z czasem jednak przekonali się, że warto z nich korzystać. W dużej mierze wynikało to z wysokiej jakości udzielanych porad prawnych m.in. przez mec. Tomasza Kaszuckiego, którego praca, także w zakresie usprawniania świadczonego poradnictwa zostały docenione przez władze centralne. Pan Tomasz Kaszucki zdobył III miejsce w Konkursie Dobrych Praktyk, organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Konkurs polegał na opisaniu przez prawników i doradców obywatelskich, wypracowanych przez nich ciekawych rozwiązań i sposobów obsługi przy udzielaniu pomocy prawnej i świadczeniu poradnictwa obywatelskiego.

Część osób, doświadczających przemocy w środowisku pracy obawia się korzystać w nieodpłatnej pomocy, obawiając się wycieku poufnych informacji. Czy w punktach pomocy można poczuć się bezpiecznie? 

Zgłaszające się do punktów osoby mogą liczyć na całkowitą dyskrecję ze strony prawników, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej. Taki sam obowiązek  mają doradcy świadczący poradnictwo obywatelskie. Kładziemy duży nacisk na to, aby do dokumentacji nie miały dostępu osoby niepowołane. 

Co ze wsparciem psychologicznym?

Pomoc specjalistyczną, zarówno psychologiczną jak i prawną można uzyskać także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który jako jednostka Urzędu Miasta, prowadzi Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. 

Podobną pomoc świadczą ponadto organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Rzeszowa, których działania są dla nas szczególnie cenne. Pełna lista organizacji udzielających bezpłatnych porad, na bieżąco przez nas aktualizowana, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowo systematycznie promujemy organizacje pomocowe m.in. w prasie oraz podczas cyklicznych spotkań Pana Prezydenta Konrada Fijołka, w trakcie których zarówno Pan Prezydent, jak i NGO mogą poznać bieżące problemy Mieszkańców i na nie skutecznie odpowiedzieć. Można też dowiedzieć się jaką ofertą dysponują organizację pozarządowe z terenu Miasta Rzeszowa.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że wymienione wyżej formy wsparcia dotyczą wszystkich, nie tylko osób poszkodowanych przemocą w środowisku pracy, a nasze miasto prowadzi edukację kierowaną do różnych grup mieszkańców np. seniorów. Dużym wsparciem są dla nas wspomniane organizacje pozarządowe, wykazujące się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością w swoich działaniach, którym dajemy dużą swobodę w zakresie działań edukacyjnych.

Dziękujemy za wywiad.