Fundacja Start Tango rusza z projektem Prawne aspekty przemocy w środowisku pracy. Prawo karne. W ramach działań powstanie publikacja online oraz zostanie zorganizowane bezpłatne spotkanie dedykowane Mieszkańcom Krakowa. – Z naszymi działaniami chcemy dotrzeć zarówno do pracowników, pracodawców jak i przedsiębiorców, których także dotyka problem przemocy i nieuczciwej konkurencji – mówi Iwona Siekierska prezeska organizacji. – Polskie prawo daje szeroką ochronę osobom poszkodowanym przemocą także w środowisku pracy, ale trzeba wiedzieć jak z niego umiejętnie korzystać. W ramach projektu omówimy nie tylko poszczególne paragrafy prawa karnego, ale także poruszymy temat działań odwetowych prowadzonych przez sprawców przemocy, pracy detektywów a także prób wymuszeń określonych zeznań na świadkach. Nasze działania dedykujemy wszystkim, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. 

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa. Partnerem jest Miasto Kraków.